کتاب شیوه نوین فراگیری جامع موسیقی با عنوان «هیچ وقت دیر نیست» پخش شد

کتاب شیوه نوین فراگیری جامع موسیقی با عنوان «هیچ وقت دیر نیست» پخش شد

حمیدرضا دیبازر جلد اول کتاب شیوه نوین فراگیری جامع موسیقیِ «هیچ‌وقت دیر نیست» اثری به تألیف «حمیدرضا دیبازر»، از جانب انتشارات «ماهور» پخش شد. به…