آرتلی | اخبار هنری آخرین اخبار هنری از ایران و جهان را در آرتلی دنبال کنید

بابک شهرکی: با یک گل بهار نمی شود/ تلاش برای ارتقای موسیقی اصیل ایرانی

بابک شهرکی: با یک گل بهار نمی شود/ تلاش برای ارتقای موسیقی اصیل ایرانی

عضو هیات داوران سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) اعتقاد دارد موسیقی اصیل ایرانی باید قبل از هر چیز در سبد شنیداری خانواده ها قرارگیرد تا همین مسئله مبدل به انگیزه ای برای ورود ایرایکودکان در مسیر فراگیری موسیقی ایرانی شود.

بابک شهرکی نوازنده، آهنگساز و عضوهیات داوران سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) در گفتگو با سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان»، ضمن بیان این نوشته اضافه کرد: «ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜﺮ خانواده های ایرانی به روش خودجوش فرزندانشان را به سوی موسیقی ایرانی هدایت می کنند. که در ﻭﻫﻠﻪ اول صداوسیما ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﻠﻲ بتواند ﺑﻪ اﻳﻦ فرهنگ سازی ﻛﻤﻚ کند و ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﻬﺘﺮ اﺯ اﺷﺎﻋﻪ موسیقی و فرهنگ ایرانی. به هر ترتیب ما نیز سعی ﻣﻲ کنیم ﺑﺮای اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺴﺎﺯی اﺯ اﻓﺮاﺩی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭاﺱ اﻣﻮﺭ ﻗﺮاﺭ داﺭﻧﺪ شروع کنیم و ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺁﻥ ﺭا ﺩﺭ خانواده ها ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺩﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺧﻮﺑﻲ ﺭا ﺩر اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻧﻴﻢ.»

اﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺩﺭباره عملکرد اتفاقات موسیقایی چون جشنواره موسیقی نوای خرم گفت: «ما طی اجرا جشنواره نوای خرم در حد بضاعت و توانایی ﺧﻮﺩ عملکرد خوبی داشتیم با این وجود وقتی این عملکرد از ﺳﻮی نهادهای بزرگ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ، بازتاب گسترده تری ﺧﻮاﻫﺪ داشت. وانگهی ما باید به این مسئله واقف باشیم که در گروه سنی کودک و نوجوان می بایست از چه شیوه های آموزشی برای تدریس عرصه موسیقی سود ببریم. کما اینکه اگر این مسئله با بررسی و دقت بیشتری صورت گیرد کودکان گروه سنی پایین نیز می توانند بهترین قطعه ها را بنوازند. موضوعی که خلاء آن در کشور ما شدیدا احساس می شود و ضروری در باب آموزش موسیقی تلاش های بیشتری صورت گیرد.»

هم اینک بخوانید:   گپُ و گفت جدید با «سالار عقیلی» پیرامون نوروز و باقی اتفاقات امروزی

شهرکی در قسمت دیگری از صحبت های خود گفت: «ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻮاﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ اﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی و ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻗﻂﻌﺎﺕ ﺩﺷﻮاﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻲ که در رده های سنی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ, ﻭﺟﻮﺩ داﺭﺩ?! ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ در نتیجه می باشد. ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ اﻭﻝ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ که به چه نحو ﻣﻲ توانند با ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺭﺷﺪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ کودکاﻥ و نوجواناﻥ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ. موسیقی از طرف بسیاری از خانواده ها ﺗﻨﻬﺎ به روش تفننی دنبال می شود و ﺑﺴﻴﺎﺭی اﻓﺮاﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ ﻛﻪ فرزندانشان ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ سالم ﺑﻪ سمت موسیقی بروند. باید اساتید و خانواده ها به مسئله آموزش کودکاﻥ و نوجواناﻥ توجه ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ بیننده پیشرفت چشمگیرتری باشیم.»

این نوازنده ویولون با با قدردانی از مقام هنری زنده یاد استاد همایون خرم تاکید کرد: «اﺳﺘﺎﺩ ﺧﺮﻡ چهره برجسته موسیقایی، اخلاقی و الگوی رفتاری ﻣﻦ بودند و باور دارم برخورد و نگرش ﻭی با هر مسئله ای می تواند ﺩاﺭای نکته ای آموزشی و اخلاقی برای رده های سنی مختلف باشد. به هر صورت ما در جشنواره نوای خرم ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺑﺮﻭﺯ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺵ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ این بچه ها در بیشتر مواقع در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ باقی ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻥ آتی و پیشکسوتان نسل های بعدی خواهند بود. اگر در این سنین کار فرهنگی صورت بگیرد در نتیجه ما در سال های آتی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻥ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺩاﺷﺖ.»

ﺑﺎﺑﻚ ﺷﻬﺮﻛﻲ ﺩﺭ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ اﺣﺘﺮاﻡ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﮔﻔﺖ: «اﮔﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ احترام به پیشکسواﻥ و ﺑﺰﺭﮔﺘﺮاﻥ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺭ اﻓﺮاﺩ نهادینه شود، در سالهای آتی بیننده پرورش موزیسینهایی خواهیم بود که ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻭاﻗﻌﻲ ﻛﻠﻤﻪ در مقام استاد قرار می گیرند و مطمئنا شاگردانی را تربیت می کنند که آن ها هم همین راه را اﺩاﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺩاﺩ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ دﺭﺳﺘﻲ ﻃﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. با این وجود با یک گل بهار نمی شود. ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎﺯ ﺩاﺭﻳﻢ. ضمن اینکه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﮔﺰاﺭی ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺪﻓ ﻤﻨﺪی ﺁﻧﻬﺎ ﺩاﺭای اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ که باید ﺩﺭ رده های سنی مختلف و ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮی ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﻮﺩ.»

هم اینک بخوانید:   «همایون‌های همایون» پخش شد

عضو هیات داوران سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) تصریح کرد: «اﺯ ﻧﻆﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ اﺯ حرف و حدیث ها ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎﺭی از جشنواره ها که در سال های قبلی برگزار شده اﻧﺪ, عملکرد خوبی داشته اند و باید به مسئولین ﺁﻧﻬﺎ خسته نباشید بگوییم. ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ اﻟﮕﻮی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻜﺎﺕ مثبت و منفی همدیگر را ببینند و ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻨﺪ. نتیجه اینکه جﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻧﻮای ﺧﺮﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ و اگر ﻣﺴﻮﻟاﻦ ﺩﻭﻟﺘﻲ اﺯ اﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ و ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻫﺎی اﻳﻨ ﭽﻨﻴﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺧﻮﺏ و ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﺎﺯﺗﺮی ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.»

اگر به موسیقی سنتی علاقه مند هستید و دوست دارید گفتگو با خوانندگان موسیقی سنتی را پیگیری کنید با آرتلی همراه باشید. به علاوه از طرف دیگر خواهشمندیم دوستان خود را به جمع ما بیافزایید.

لینک منبع