برنامه‌ی مولتی مدیای «سى» کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری روی صحنه خواهد رفت

برنامه‌ی مولتی مدیای «سى» کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری روی صحنه خواهد رفت

معرفی «خداوندان اسرار» به خوانندگی «همایون شجریان» برنامه‌ی مولتی مدیای «سى» با استناد به دو جریان «زال و رودابه» و «رستم و اسفندیار» از شاهنامه‌ی…

گپُ و گفت «موسیقی ایرانیان» با «فریدون شهبازیان»: مهم ترین آثارم را برای شجریان نوشتم که علاقه داریم آنها را با فرزندش همایون اجراکنم

گپُ و گفت «موسیقی ایرانیان» با «فریدون شهبازیان»: مهم ترین آثارم را برای شجریان نوشتم که علاقه داریم آنها را با فرزندش همایون اجراکنم

فریدون شهبازیان موسیقی ایرانیان – سحر طاعتی: سالهاست که ارکسترها در ایران با سخت مواجه اند، مشکلاتی عدیده که گاها به ترک رهبر ارکستر و…