ربّنای استاد «محمدرضا شجریان» ثبت ملی شد

ربّنای استاد «محمدرضا شجریان» ثبت ملی شد

معاون مدیرعامل‌جمهوری و مدیرعامل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، لوح ثبت‌ ملی دعای مشهور به «ربّنا» با اجرای محمدرضا شجریان را به همایون شجریان، فرزند…