مراتب ثبت شیوه نوازندگی استاد شیرمحمد اسپندار ابلاغ شد

مراتب ثبت شیوه نوازندگی استاد شیرمحمد اسپندار ابلاغ شد

استاد شیرمحمد اسپندار مراتب ثبت «شیوه نوازندگی استاد شیرمحمد اسپندار» و ۱۳میراث ناملموس دیگر چهارشنبه ۱۰ خرداد، در نامه‌ای ازسوی مدیرعامل سازمان میراث‌فرهنگی، به استاندار…