بعد از مدتها بالخره محمدجلیل عندلیبی در سقز و بانه به روی صحنه خواهد رفت

بعد از مدتها بالخره محمدجلیل عندلیبی در سقز و بانه به روی صحنه خواهد رفت

محمدجلیل عندلیبی کنسرت موسیقی گروه «مولانا» با آهنگسازی و سرپرستی «محمدجلیل عندلیبی» و خوانندگی «سید رضا کردستانی» (نوه سید علی اصغر کردستانی) برگزار خواهد شد….