سالار عقیلی بعد از حادثه در آمل: تور کنسرتها بازهم با قدرت در شهرهای دیگر شمالی ادامه خواهد داشت

سالار عقیلی بعد از حادثه در آمل: تور کنسرتها بازهم با قدرت در شهرهای دیگر شمالی ادامه خواهد داشت

کنسرت سالار عقیلی کنسرت موسیقی ایرانی «سالار عقیلی» که به مناسبت پاسداشت مقام معلم در شهرستان آمل برگزار شده بود، در انتهای اجرا با فروریختن…