گپُ و گفت «موسیقی ایرانیان» با «فرامرز گرمرودی» پیرامون داشته های موسیقی ایران و آذربایجان

گپُ و گفت «موسیقی ایرانیان» با «فرامرز گرمرودی» پیرامون داشته های موسیقی ایران و آذربایجان

فرامرز گرمرودی موسیقی ایرانیان – علی نامجو: دوره ای را برای آموختن سبک های مختلف آوازی نزد اسماعیل خان مهرتاش گذراند. عود را با اسم…

گپُ و گفت با «مجید درخشانی»: آواز دارد به انحراف کشیده می‌شود

گپُ و گفت با «مجید درخشانی»: آواز دارد به انحراف کشیده می‌شود

مجید درخشانی موسیقی ایرانیان – رضا نامجو: مجید درخشانی، نوازنده و آهنگساز صاحب‌اسم موسیقی ماست. ایشان از شاگردان مرحوم محمدرضا لطفی محسوب میشود. درخشانی که…